Redyskonto - strona 10

Pieniądz - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Danowska-Prokop
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225

przez regulowanie stopy redyskonta, operacje otwartego rynku i rezerwy obowiązkowe. W XIX w. ścierały się poglądy...

Pieniądz - emisja, rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

przez regulowanie stopy redyskonta, operacje otwartego rynku i rezerwy obowiązkowe. W XIX w. ścierały się poglądy...

Ustawa Budownictwo mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

w wysokości co najmniej 0,25 stopy redyskonta w Narodowym Banku Polskim, jednak w wysokości nie mniejszej...

Ustawa Finansowe wsparcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

w wysokości co najmniej 0,25 stopy redyskonta w Narodowym Banku Polskim, jednak w wysokości nie mniejszej...

Polityka pieniężna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

: Kredyt redyskontowy - polega on na przyjmowaniu do dyskonta oraz redyskonta weksli od innych banków...

Wykład - Kredyty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

2 - letni okres karencji w spłacie kapitału. Oprocentowania Zależy od wysokości stopy redyskonta...