Rachunkowość ubezpieczeniowa - strona 47

Notatki z egz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Konrad Grabiński
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 6489

roku. Obecnie Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wspólnie z amerykańską radą FASB prowadzi...

Układy ewidencji kosztów

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

(ustawa o rachunkowości) amortyzacja środków trwałych - koszty zużycia środków trwałych koszty zużycia...

Rada polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1316

uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez prezesa NBP INSTRUMENTY FINANSOWE NBP: - wysokość stóp...

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

w wysokości…………………………. MSR 8 - ZASADY RACHUNKOWOŚCI, ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH I KORYGOWANIE BŁĘDÓW CEL...

Projekt II o prospekcie emisyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

sprawozdań finansowych: Według lokalnych zasad rachunkowości (z naszego punktu widzenia Polskich) - PZR...

Kalkulacja kosztów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Kostur
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1372

jednostkowego, Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Rachunek kosztów (wykłady) Rok akademicki 2012/2013 Semestr...