Rachunkowość międzynarodowa - strona 9

Rola i kompetencje Ministra Finansów

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Nowicki
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1449

związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi  realizację przepisów...

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

punkt wyjścia do regulacji prawnych w skali międzynarodowej. Źródłem regulacji rachunkowości o wymiarze...

Pojęcia z podstaw rachunkowości

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Helena Żukowska
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1260

)międzynarodowe standardy rachunkowości + a)rachunek przepływów pieniężnych; b)podatek dochodowy c)niedokończone...

Cele i zakres badania sprawozdan finansowych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mrg Anna Krzysztofek
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości), c/zakomunikowaniu...