Rachunkowość amortyzacja - strona 50

Etapy analizy przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

finansowy decydował o efektywności działalności przedsiębiorstwa Im wyższy wskaźnik tym lepiej Amortyzacja...

Ściąga na egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Kobiałka
 • Rachunkowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1617

: informacyjna, kontrolna, nośnika, przekaźnika Rachunkowość finansowa: dostarcza informacji prezentowanych...

Biznes Plan - firma usługowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1890

Amortyzacja 2 933 3 129 Pozostałe koszty działalności 187 402 253 186 Razem koszty działalności 190 335 256...

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

jest przepisami prawa. W tym zakresie obowiązują przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości (ustawa z dnia...

Zarządzanie definicje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1491

. W przedsiębiorstwie są to głównie zysk i amortyzacja ewentualnie emisja akcji, dochody z kapitału (m.in...

Rachunek kosztów wykłady - Cele decyzyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anna Stronczek
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5635

kierowniczego i administracji), czynsze dzierżawne, amortyzację środków trwałych ! Przy klasyfikowaniu kosztów...

Ujawnianie informacji o środkach trwałych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

zysków i strat - amortyzacja w wariancie porównawczym, pozostałe przychody i koszty operacyjne - zysk...