Rachunkowość amortyzacja - strona 51

Kalkulacja doliczeniowa

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3178

informacji kosztowych zarówno dla potrzeb rachunkowości finansowej, jak i zarządczej, w długim i krótkim...

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1204

polityka rachunkowości zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Są to przyjęte zasady rachunkowości...

Koszty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

, amortyzacja i leasing pojazdów, naprawy, remonty, ogumienie Koszty rodzajowe dla PKP Cargo - podatki i opłaty...

Sprzedaż wyodrębnionych aktywów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

oraz amortyzacja), co poprawi rentowność spółki. Równocześnie może to obniżyć operacyjne przepływy pieniężne...

Rachunkowość

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4179

Tradycyjne ujęcie rachunkowości Rachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji...