Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 120

Zagadnienia wykładowe.

 • Politechnika Gdańska
 • Tworzenie przedsiębiorstw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 679

i zmiennych), - dezagreguj (wydziel) zbiorcze pozycje kosztów (ogólnozakładowych i innych), - planowanie...

Kredyt gotówkowy

 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

kredytów - zmiennej + marża w wysokości 1,5 - 4,5 p.p. spłata kredytu - w okresach miesięcznych cel kredytu...

Makro

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

z infalacja) Kotwica nominalna-decyduje o poziomie pozostałych zmiennych nominalnych. Sily rynkowe decyduja...

PNOP - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Pioch
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

·zrzeszenie nieograniczonej liczby osób ( minimum 10 fizycznych lyb minimum 3 osoby prawne) o zmiennym...

Segmenty rynku kapitałowego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

działania giełdy(cena zmienna) Rynek zorganizowany umozliwia: obiektywny tryb ustalania kursu bieżącego...

Kredyty i pożyczki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Leszek Jurdziak
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

jest w walucie kredytu i pokrywa koszt uzyskania środków i marżę banku. Wyróżniamy oprocentowanie stałe i zmienne...

KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

, w którym: wszystkie ceny zmienne, produkcja na poziomie potencjalnym, pełne zatrudnienie (naturalna stopa bezrobocia) płaca...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1932

ponosimy nakłady. Nakład staje się kosztem, gdy przynosi efekt użyteczny (ma miejsce sprzedaż...