Rachunek kosztów funkcje - strona 324

Pieniądz - Stopa procentowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

” - to specyficzny towar pełniący funkcję (rolę) powszechnego ekwiwalentu. Powszechnym ekwiwalentem...

Logika cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
 • Elementy logiki
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3829

zdanie jako funkcję: , co oczywiście jest sprzecznością (nie może coś być i jednocześnie...

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

” przez koszty. Rosnące koszty powodują wzrost cen przy założeniu osiągania tych samych poziomów zysku. - TERMS...

Analiza sytuacji majątkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

tym wyższy udział kosztów stałych w kosztach całkowitych. Koszty zmienne są funkcją rozmiaru działalności...

Próg rentowności

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064

rentowności obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne...

Wyklady filozofia współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

zróżnicowania materii. 5. Biologia- fizjologia- nauka o strukturach organicznych, które mają wpisaną funkcje...

Zaliczenie pytania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

kierownictwa Do cech szerokiej struktury org. zaliczamy: małą przeciętną rozpiętość kierowania niskie koszty...

Pytania zamknięte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1400

kierownictwa Do cech szerokiej struktury org. zaliczamy: małą przeciętną rozpiętość kierowania niskie koszty...