Równość szans - strona 22

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Monika Krakała-Zielińska
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5194

są przewidziane na integrację społeczną, równość płci i równość szans. Stosowanie zasady partnerstwa w praktyce...

Doktryny polityki społecznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Skomiał
 • Doktryny polityki społecznej
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 2310

Doktryny polityki społecznej Wykład 1 - 05.10.2010 Doktryny - wyjść trzeba od odpowiedzi, co spowodowało, iż doktryny jako pewna myśl ludzka się pojawiły. Myśl starożytnych Greków. Oni jako pierwsi podjęli wątek nieprzypadkowości zmian otaczającej ich rzeczywistości. Wątek ten zawiera w sobie 3 pr...

Monopol

Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211

równość szans prowadzenia konkurencji. Chroni on zarówno kontrahentów jak i konkurentów podmiotu...

Rodzaje Pedagogiki- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 10213

, autentycznych potrzeb, równości szans, prawu do samostanowienia, samoregulacji, do wychowania wolnego...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

, eliminowaniu zagrożenia środowiska oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i równości szans w dostępie do środowiska...

Zarys myśli politycznej - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2205

pochodzenie i majątek, jest przed sądem równo traktowany. Po drugie, jest to też równość szans w zakresie...

Słowniczek pojęciowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2800

ta finansowana jest z EFS. Equal opportunity (Równość szans kobiet i męŜczyzn) – jedna z zasad polityki spójności...