Równina - strona 2

Podział regionalny Pobrzeża

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4221

(z licznymi jeziorami przybrzeżnymi) oraz równiny i wysoczyzny morenowe przecięte dolinami rzek (Parsęty...

Gleby Polski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Machalnik
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2604

równin peryglacjalnych i młodo glacjalnych Gliny zwałowe- materiał glacjalny, różno frakcyjny Piaski...

Ameryka Północna - ściąga

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia regionalna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Nadbrzeżną; Nizina Zatokowa i Floryda; Niziny Centralne z wyżyną Ozark; Wielka Równina; Basen Mackenzie...

Przewietrzanie naturalne

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
  • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

jest znacznie bardziej intensywny niż na zacisznych, osło­niętych równinach. Lokalizacja budowli...

Wybrzeże - charakterystyka

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • dr Antoni Korowicki
  • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Eoliczny Bagienny Zalewowych den dolin Deltowy Równin zalewowych Elementy środowiska antropogenicznego...

Baobab - charakterystyka drzewa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

chleb”) -gatunek występuje na terenach otwartych, na równinach i sawannach -dożywają przeciętnie 500...

Rzeźba niżu polskiego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2079

poligenetyczność rzeźby - rozkładanie się rzeźby o różnej genezie, pochodzeniu - Zapadlisko Przedkarpackie, Równina...

Ustrj reżim rzek

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Anna Krzemińska
  • Hydrologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2401

-równinny - wezbrania występują wiosną w wyniku szybkiego topnienia śniegu na równinach Ustroje złożone...

Transport materiału skalnego w lodowcu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Brunon Kwiatek
  • Turystyczne walory rzeźby powierzchni ziemi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1974

czołowych Wały moren czołowych spiętrzonych (góra dziewicza, moraska, gontniec pod Chodzieżą) Równiny...