Równina - strona 2

Podział regionalny Pobrzeża

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4228

(z licznymi jeziorami przybrzeżnymi) oraz równiny i wysoczyzny morenowe przecięte dolinami rzek (Parsęty...

Gleby Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2618

równin peryglacjalnych i młodo glacjalnych Gliny zwałowe- materiał glacjalny, różno frakcyjny Piaski...

Ameryka Północna - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Nadbrzeżną; Nizina Zatokowa i Floryda; Niziny Centralne z wyżyną Ozark; Wielka Równina; Basen Mackenzie...

Przewietrzanie naturalne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

jest znacznie bardziej intensywny niż na zacisznych, osło­niętych równinach. Lokalizacja budowli...

Wybrzeże - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Eoliczny Bagienny Zalewowych den dolin Deltowy Równin zalewowych Elementy środowiska antropogenicznego...

Baobab - charakterystyka drzewa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

chleb”) -gatunek występuje na terenach otwartych, na równinach i sawannach -dożywają przeciętnie 500...

Rzeźba niżu polskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2100

poligenetyczność rzeźby - rozkładanie się rzeźby o różnej genezie, pochodzeniu - Zapadlisko Przedkarpackie, Równina...

Ustrj reżim rzek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2485

-równinny - wezbrania występują wiosną w wyniku szybkiego topnienia śniegu na równinach Ustroje złożone...

Transport materiału skalnego w lodowcu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Brunon Kwiatek
 • Turystyczne walory rzeźby powierzchni ziemi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1981

czołowych Wały moren czołowych spiętrzonych (góra dziewicza, moraska, gontniec pod Chodzieżą) Równiny...