Równanie parametryczne - strona 5

Kartografia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

(u , v), z (u , v )] lub równaniem parametrycznym powierzchni k x r  r (u , v )  x  x(u, v)   y  y...

Kartografia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

(u , v), z (u , v )] lub równaniem parametrycznym powierzchni k x r  r (u , v )  x  x(u, v)   y  y...

Zestawy kolokwiów - fizyka

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2394

materialnego opisany jest układem równań parametrycznych x=r*sin(ωt),y=r*cos(ωt), przy czym r(t)=const, ω(t...

Rachunek całkowy jednej zmiennej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

2 ⇒  0 1 t : A − B = 1 B= − 2 • FAKT: Jeżeli funkcja f dana jest równaniem parametrycznym x=x(t...

Mechanika - Kinematyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1435

%* $* + 1631 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie © Wydawnictwa AGH, Kraków 2001 ISSN 0239-6114 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych: prof. dr hab. in . Andrzej Wichur Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr Beata Barsz...