Grafika komputerowa-materiały na ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4690
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grafika komputerowa-materiały na ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Są to głównie ćwiczenia do wykonania w programie CorelDRAW. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je dr Jan Lachowski. Notatka złożona jest z kilku dokumentów tekstowych.
Notatka zawiera schematy i rysunki.

Notatka porusza zagadnienia takie jak: tworzenie obiektów, transformacje obiektu, praca z obiektami w CorelDRAW, łączenie grafiki wektorowej i bitmapowej, modyfikacje i transformacje obiektów w CorelDRAW, kształtowanie, formaty plików stosowane w grafice komputerowej, modele kolorów w grafice komputerowej, barwy podstawowe, RGB model, sposoby łączenia segmentów.

Politechnika Świętokrzyska, WZiMK
Przedmiot: Grafika komputerowa
Cwiczenie
Formaty plików stosowane w grafice komputerowej
Ważniejsze formaty używane w programie Corel Draw:
Polecenie Plik/Otwórz: CDR (format macierzysty), CLK (Corel RAVE), CMX , AI (Adobe Illustrator), WMF (Windows Metafile), EMF (Enhanced Windows Metafile), PDF (Adobe Portable Document File), SVG (Scaleable Vector Graphics), SVGZ
Polecenie Plik/Zapisz jako: CDR, CLK, CMX , AI, WMF, EMF, PDF-brak, SVG, SVGZ
Polecenie Plik/Eksportuj: dodatkowo SWF, CPT (Corel Photo-Paint), JPEG, BMP (Windows Bitmap), GIF, TIF (tiff), PNG, PSD (Adobe Photoshop).
Polecenie Plik/Importuj: jak wyżej i PDF.
Formaty programu Corel Photo-Paint:
Podstawowe formaty grafiki bitmapowej:
Format GIF
Format GIF (Graphics Interchange Format - format wymiany grafiki) został utworzony jako przenośny standard graficzny (pierwsza wersja opublikowana w roku 1987), tak aby obrazek można było szybko ściągać i wysyłać w sieci, aby zajmował jak najmniej miejsca, oraz żeby zachowywał dostatecznie dużo danych (był dobrej jakości). Format ma następujące cechy:
dane są kompresowane, format używa 8-bitowej głębi koloru, pozwala na zapisywanie własnych palet wraz z obrazkiem
może zawierać więcej niż jeden obrazek (animacja!),
może zawierać przeplot - wyświetlany obrazek robi się coraz wyraźniejszy w przglądarce internetowej, W formacie GIF stosuje się kompresję bezstratną dzięki czemu plik GIF wygląda dokładnie tak, jak grafika pierwotna.
Format GIF stosuje bezstratną kompresję LZW (od autorów Lempel, Ziv i Welch). Algorytm LZW wyszukuje w obrazie sąsiadujące ze sobą pikselie tego samego koloru. Im więcej takich powtórzeń, tym lepszy efekt kompresji. Obrazy o dużych jednobarwnych obszarach (obrazy typu folder, poster, itp.) dobrze nadają się do zapisywania w formacie GIF. Dal takich obrazów stopień kompresji jest duży. Skanowane obrazy lub fotografie zawierają niewiele jednobarwnych obszarów i w małym stopniu podlegają kompresji LZW.
Format JPEG
JPEG (skrót od firmy: Joint Photographic Expert Group) został zaprojektowany dla potrzeb przechowywania obrazów fotograficznych. Obsługuje on maksymalnie 32-bitowy tryb koloru (4,2 miliarda kolorów). Jest formatem bardzo dobrym do fotografii, map obrazu i kolorowych obrazków skanowanych.
Format JPEG stosuje kompresję stratną, co powoduje utratę części informacji o obrazku, ale zapewnia dobrą jakość grafiki i wysoki stopień kompresji. Jakość obrazka użytkownik określa samodzielnie.
Inaczej niż w przypadku obrazu w formacie GIF, obraz JPEG może mieć dowolną liczbę kolorów. Kompresja wykorzystywana przez format JPEG sprawdza się szczególnie dobrze dla cyfrowych fotografii i skanowanych obrazków, pozwalając uzyskać pliki o rozmiarach znacznie mniejszych, niż gdyby zapisać ten sam obraz w formacie GIF.

(…)

…)
Kształt krzywej określają dwa równania parametryczne:
x(t) = (1- t)3x1 + 3t (1- t)2x2 + 3t2(1- t) x3 + t3x4 y(t) = (1- t)3y1 + 3t (1- t)2y2 + 3t2(1- t) y3 + t3y4 gdzie parametr t przyjmuje wartości z przedziału 0  t  1
trzy narzędzia do rysowania odręcznego: A - rysunek odręczny; B - krzywe Béziera; C - pisak.
Narzędzie Rysunek odręczny: narysowana krzywa zostaje przekształcona na krzywe Béziera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz