Różniczka zupełna - strona 6

Wtórniki napięcia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

, a bład pomiaru rwe oszacowany metodą różniczki zupełnej wynosi ok. 6kΩ . Wyniki badania pasma...

Rezonans - omówienie

  • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
  • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

: , gdzie: -> -> - > Przesunięcie fazowe: (teoria) : , Przesunięcie fazowe: (pomiar) Błąd pomiaru Δφ: (z różniczki zupełnej) ΔΔφ...