Pulsacja - strona 6

Automaty

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Automatyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3654

eksperymen­talnie do układu wymuszenie harmoniczne o nasta­wianej pulsacji co = 2nf można mierzyć charakte­rystyki...

Ruch jednostajny-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Anna Wędrychowicz
  • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

pulsacyjnymi (chwilowe pulsacje prędkości). Warto zwrócić uwagę, że stąd (43) czyli uśredniona w czasie...

Metrologia - wz sprawozdanie 3

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr hab. inż. Katarzyna Majewska
  • Metrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

- częstotliwość, czyli ilość powtórzeń w jednostce czasu(najczęściej sekunda)  - pulsacja, określa jak szybko...

Ćwiczenie - pomiar mocy

  • dr inż. Ryszard Niedbała
  • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

składnik powy szego równania określa moc oscylującą z podwójną pulsacją 2ω wokół stałej wartości UI cos ϕ...

Półprzewodniki - ćwiczenie 6

  • dr inż. Ryszard Niedbała
  • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

i prądu, na sygnały jednokierunkowe, z mo liwie jak najmniejszymi pulsacjami. Celem niniejszego ćwiczenia...