Pulsacja - strona 6

Automaty

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Automatyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3654

eksperymen­talnie do układu wymuszenie harmoniczne o nasta­wianej pulsacji co = 2nf można mierzyć charakte­rystyki...

Ruch jednostajny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

pulsacyjnymi (chwilowe pulsacje prędkości). Warto zwrócić uwagę, że stąd (43) czyli uśredniona w czasie...

Metrologia - wz sprawozdanie 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Katarzyna Majewska
 • Metrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1617

- częstotliwość, czyli ilość powtórzeń w jednostce czasu(najczęściej sekunda)  - pulsacja, określa jak szybko...

Ćwiczenie - pomiar mocy

 • dr inż. Ryszard Niedbała
 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

składnik powy szego równania określa moc oscylującą z podwójną pulsacją 2ω wokół stałej wartości UI cos ϕ...

Półprzewodniki - ćwiczenie 6

 • dr inż. Ryszard Niedbała
 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

i prądu, na sygnały jednokierunkowe, z mo liwie jak najmniejszymi pulsacjami. Celem niniejszego ćwiczenia...