Przewodnictwo elektryczne - strona 15

Opis ciała stałego

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Defekty powodują zmiany: -przewodnictwo elektryczne -właściwości mechaniczne, sprężyste -luminescencja...

Zgniot i rekrystalizacja - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 294
Wyświetleń: 980

w³asnoœci fizyczne (przewodnictwo elektryczne) oraz chemiczne (odpornoœæ na korozjê). Przy nieco wy¿szych...

Azbest w środowisku - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Adam Rutkowski
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

przewodnictwo elektryczne, odporność na ścieranie, rozciąganie, ściskanie jest izolatorem termicznym...