Przepis techniczny - strona 4

ISO / DIS 9004

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1526

, • określać mające zastosowanie przepisy prawa powszechnego i przepisy techniczne, • określać teraźniejsze...

Bezpieczeństwo budynków - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych, 2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa...