Przepływność - strona 3

note /search

Dostępowe sieci radiowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

- pracujące w pasmach częstotliwości 3,5GHz; 5,9GHz; 26GHz; 28GHz), charakteryzujące się przepływnościami...

Media transmisyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

(materiały, złącza, technologia wykonania, nowe metody dostępu), dzięki czemu jest już osiągana przepływność...

Modulacje cyfrowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2226

terminali Całkowita przepływność binarna w pojedynczym kanale częstotliwościowym wynosi 1.152 Mbit/s (czas...

Musicam Cofdm Dab

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy radiokomunikacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

, że nie zostanie przekroczona maksymalna przepływność. Procedura wykonywana jest aż do wykorzystania całkowitej...

Modulacje cyfrowe i wielodostępowość

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

komunikację radiową, która nie wymaga dużych przepływności i odporności szumowej (np. gniazdka sterowane...

Sieci światłowodowe egzamin pytanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sieci światłowodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3171

nm; B. C. 8. Szacowanie maksymalnego zasięgu łącza optycznego o zadanej przepływności: A. B. C...