Przepływność - strona 3

Dostępowe sieci radiowe - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Mariusz Rychlicki
  • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

- pracujące w pasmach częstotliwości 3,5GHz; 5,9GHz; 26GHz; 28GHz), charakteryzujące się przepływnościami...

Media transmisyjne-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Alexander Tariov
  • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253

(materiały, złącza, technologia wykonania, nowe metody dostępu), dzięki czemu jest już osiągana przepływność...

Modulacje cyfrowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Elektronika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2121

terminali Całkowita przepływność binarna w pojedynczym kanale częstotliwościowym wynosi 1.152 Mbit/s (czas...

Musicam Cofdm Dab

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy radiokomunikacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

, że nie zostanie przekroczona maksymalna przepływność. Procedura wykonywana jest aż do wykorzystania całkowitej...

Modulacje cyfrowe i wielodostępowość

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1750

komunikację radiową, która nie wymaga dużych przepływności i odporności szumowej (np. gniazdka sterowane...

Sieci światłowodowe egzamin pytanie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Sieci światłowodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3080

nm; B. C. 8. Szacowanie maksymalnego zasięgu łącza optycznego o zadanej przepływności: A. B. C...