Sieci światłowodowe egzamin pytanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci światłowodowe egzamin pytanie - strona 1 Sieci światłowodowe egzamin pytanie - strona 2

Fragment notatki:


Pytania na Egzamin InŜynierski z przedmiotu Sieci Światłowodowe 2011  Dokument jawny zawierający jedną przykładową odpowiedź   1. Łącza światłowodowe stosowane w sieciach telekomunikacyjnych charakteryzują się:  A.    B.    C.  występowaniem zjawisk nieliniowych dla sygnałów optycznych odpowiednio duŜej mocy.  2. Światłowody wielomodowe stosowane w szybkich sieciach transmisji danych:  A.  są typowymi włóknami światłowodowymi stosowanymi w sieciach telekomunikacyjnych ze względu  na ich wyŜszą wydajność i znacząco niŜszą cenę w porównaniu z włóknami jednomodowymi;   B.    C.    3. Wielomodowe światłowody gradientowe (MMF GI – G.651):  A.    B.    C.  nie pozwalają na osiągnięcie zasięgu i szybkości transmisji porównywalnych ze światłowodami  jednomodowymi z powodu dyspersji międzymodowej.  4.  Światłowody jednomodowe stosowane w sieciach telekomunikacyjnych:  A.    B.  pozwoliły na zwiększenie szybkości systemów światłowodowych dzięki wyeliminowaniu dyspersji  falowodowej;  C.    5. Klasyczny światłowód jednomodowy G.652 jest:  A.    B.    C.  włóknem, w którym zastosowano domieszkowanie rdzenia pierwiastkami ziem rzadkich w celu  wprowadzenia silnego tłumienia modów wyŜszego rzędu i w konsekwencji ograniczenia propagacji  sygnału do wyłącznie modu podstawowego.    6. Klasyczne światłowody jednomodowe G.652:  A.    B.    C.  zanikają w sieciach telekomunikacyjnych, poniewaŜ nie współpracują ze wzmacniaczami optycznymi  EDFA.  7.  Światłowody z przesuniętą i niezerową charakterystyką dyspersyjną (NZ-DSF – G.655):  A.  zostały specjalnie zaprojektowane w celu ułatwienia implementacji systemów WDM w oknie   1310 nm;  B.    C.    8. Szacowanie maksymalnego zasięgu łącza optycznego o zadanej przepływności:  A.    B.    C.  w przypadku łącza jednomodowego, musi uwzględnić czas narastania i opadania charakterystyki  dyspersji chromatycznej w celu oszacowania opóźnienia róŜnych składowych sygnału na wejściu  fotodiody.  9.   Zjawisko dyspersji chromatycznej:  A.  jestem jednym ze zjawisk nieliniowych występujących we współczesnych systemach optycznych;  B.    C.    10. Zjawisko dyspersji chromatycznej:   A.  jest szkodliwe, ale jego efekty moŜna skompensować poprzez uŜycie wzmacniaczy Ramana;   B.    C.    11. Wzmacniacz optyczny EDFA:  A.    B.    C.  wzmacnia sygnał optyczny bez konwersji do postaci elektrycznej dzięki wykorzystaniu zjawiska  mieszania czterofalowego FWM.   12. Wzmacniacze optyczne EDFA: 

(…)

… osprzętu światłowodowego chroniącego włókno przed zbyt małymi kątami
zagięcia kabla optycznego;
C.
15. Współczesne lasery półprzewodnikowe stosowane w systemach teletransmisyjnych o
duŜych przepływnościach:
A. stosują modulację zewnętrzną w celu ograniczenia liczby modów wprowadzanych do włókna
światłowodowego;
B.
C.
16. Siatka Bragga:
A.
B.
C. to kilkunastometrowy odcinek włókna światłowodowego wykorzystywany dla wzmacniania sygnałów
optycznych w szerokim zakresie długości fal (od około 1535 do około 1550 nm).
17. Współczesne, powszechnie stosowane optyczne systemy transmisji danych osiągają
przepływności sięgające 40 Gbit/s dzięki:
A.
B.
C. wysokiej jakości laserów półprzewodnikowych generujących sygnał optyczny o wąskim widmie.
18. Budowa i oddanie do eksploatacji toru światłowodowego:
A.
B…
…. powinna być prowadzona z zachowaniem dopuszczalnych promieni gięcia kabli i włókien optycznych
w celu ograniczenia wzrostu tłumienności sygnału w tych fragmentach toru;
C.
19. Współczesne sieci światłowodowe dalekiego zasięgu powszechnie uŜywają:
A. techniki przełączania pakietów optycznych OPS – pakietów podobnych od pakietów IP, rutowanych i
przełączanych w warstwie optycznej;
B.
C.
20. Problemy projektowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz