Pytania i opracowanie na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i opracowanie na egzamin - strona 1 Pytania i opracowanie na egzamin - strona 2 Pytania i opracowanie na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

WERSJA 1
1. Tłumienność jednostkowa światłowodu o długości L, mocy wejściowej P1 i mocy wyjściowej P2 jest: - a = 10/L * log (P1/P2)
2. Przy mieszaniu czterofalowym (FWM) dla N = 6 fal oryginalnych powstaje nowych fal: - 90 = (N^2*(N-1))/2)
3. Rozszerzenie impulsu pod wpływem dyspersji chromatycznej w światłowodzie jednomodowym o parametrach D= 10 ps/(nm*km) i długości L = 100km współpracującego ze źródłem światła o szerokości spektralnej Δλ = 6 nm wynosi :
- 6ns
4. Straty niesamoistne połączeń wynikają z: - niewłaściwego ustawienia wzajemnego światłowodów
5. Stopa błędów w systemach światłowodowych wynosi: - BER= sqrt(2) * P? (??)

(…)

… retransmitting (3R)” - strona IEEE
34. Wzmacniacz optyczny EDFA zawiera:
- multiplekser WDM
35. Wzmacniacz EDFA pracuje w paśmie nominalnym
- 1550nm
36. Światłowód EDF to światłowód:
- jednomodowy standardowy domieszkowany erbem
37. Pompa wzmacniacz EDFA może pracować na długości fali:
- 980nm 38. Z jaką maksymalną szybkością można prowadzić transmisję w linii światłowodowej, jeżeli rozszerzenie impulsu w niej powodowane dyspersją chromatyczną wynosi ΔT = 2.5 ps i współczynnik a = 0.25?
- Vt = 100 Gbit/s (!!!)
Odpowiedź jest w pytaniu 43. btw!!!!
39. Jeżeli impedancja falowa toru symetrycznego jest Zf a impedancja obiążenia Zo to współczynnik odbicia dla tego toru wynosi:
- q = Zf - Zo / Zf + Zo
40. Jeżeli tor symetryczny jest zwarty to współczynnik odbicia wynosi:
- (q = -1)
41. Zalecenie G.653 dotyczy…

-upływność (konduktancja) jednoskowa G
-pojemność jednostkowa C
Zależą one od:
-odległości pomiędzy przewodami,
-średnicy żył,
-rodzaju skrętu,
-struktury kabla,
-rodzaju przewodnika,
-izolacji,
-temperatury,
-częstotliwości
Falowe:
- impedancja
- tamowność
Tłumienie:
Przesłuchy (przeniki):
-zdalne FEXT (Far End cross Talk)
-zbliżne NEXT (Near End cross Talk)
-samoprzeniki (self crosstalk)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz