Sieci światłowodowe-zbiór kolokwiów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci światłowodowe-zbiór kolokwiów - strona 1 Sieci światłowodowe-zbiór kolokwiów - strona 2 Sieci światłowodowe-zbiór kolokwiów - strona 3

Fragment notatki:

Kolokwium z Telekomunikacji Światłowodowej z roku 2005:)
Pytanie nr 1 : Zjawisko ducha spowodowane jest:
A: wielokrotnym odbiciem
B: wzmocnieniem sygnału optycznego
C: występowaniem rozproszenia Ramana
D: wpływem zjawisk nieliniowych
Pytanie nr 2 :Parametr określany jako zakres dynamiki reflektometru (dynamika pasma
reflektometrycznego):
A: odstęp pomiędzy kolejnym impulsami świetlnymi
B: odstęp pomiędzy ...
C: zaleŜy od ustawień ....
D: zalezy od rodzaju rozpraszania
Pytanie nr 3: Typowa konstrukcja telekomunikacyjnych kabli
światłowodowych
A: zakłada wykorzystanie optycznych włokien fluorkowych dla poprawy
wartości współczynnika dyspersji polaryzacyjnej
B: zakłada wykorzystanie optycznych włókien krzemowych dostosowanych
do przewidywanych zastosowań
C: przewiduje, iŜ około połowa włókien będzie włóknami wielomodowymi
dla ułatwienia zadania kompensacji dyspersji materiałowej
D: przewiduje okresowe, co kilkadziesiąt kilometrów, domieszkowanie
włókien jonami erbu w celu umoŜliwienia pracy wzmacniacza Ramana
Pytanie nr 4: DuŜe przepływności systemów transmisji danych opartych
o linie światłowodowe są osiągane dzięki następującym zaletom
systemów światłowodowych
A: duŜa propagacja sygnału we włóknie (c=3*10^8)
B:
C: potencjalne wykorzystanie szerokiego widma elektromagnetycznego
D: brak zjawisk interferencji międzysymbolowej i przeników
międzykanałowych
Pytanie nr 5: Wielomodowe światłowody gradientowe (MMF-GF-G651)
A: dla sygnałów analogowych obcinaja widmo sygnału - pogorszenie jakości
B: pozwalają na wprowadzenie do włókna wielu modów (obecnie ok. 80),
co powoduje zwiększenie przepływu
C: mniejszy zasięg i szybkość transmisji w porównaniu do jednomodowego
D: lepsze parametry transmisji [...]
Pytanie nr 6: Klasyczne światłowody (SMF _G652)
a) zanikaja w sieciach telekom. - nie
b) wciąż wystepuje w nich dyspersja falowodowa
c) w porównaniu ze światłowodami wielomodowymi są lepsze fizycznie (twardsze, lżejsze
itp.)
d) maja dużo lepsze skupienie enegrii niż wielomodowe
Pytanie nr 7: Zjawisko dyspersji chromatycznej: występujące w światłowodowych
systemach telekomunikacyjnych ograniczające widmo lasera ...
A: jest szkodliwe w ST nie wykorzystujących techniki zwielokrotnienia falowego D(WDM)
lub transmisji solitonowej-jego wpływ moŜna ograniczyć m.in. ...
B:
C: jest zjawiskiem o malejącym znaczeniu w przypadku transmisji analogowej
D: jest odpowiednikiem dyspersji modowej na włóknach wielomodowych
Pytanie nr 8: Światłowody z przesuniuętą i niezerową charakterystyką
dyspersyjną (NZ-DSF-G.655)
A: podizelone zostały na klasy (A, B, C); włókna klasy wyŜszej
umoŜliwiają instalację systemu DWDM o większej krotności (mniejszy
odstępmiędzy nośnikami optycznymi - klasa B) i zwiększenie zasięgu
(mniejsza wartość współczynnika dyspersji polaryzacyjnej - klasa C)
B: są typowo włóknami z długością fali odcięcia ok. 1450nm, nie mogą
pracować jednomodowo w rejonie 1310nm
C: zostały specjalnie zaprojektowane w celu implementacji 1550nm[...]
9.Współczesne

(…)

… cyfrowej transmisji danych
5. Długość fali odcięcia to parametr systemu telekomunikacji światłowodowej:
A.określający maksymalną długość fali sygnału optycznego propagującego w linii optycznej
B.określający minimalną długość fali sygnału optycznego propagującego w linii optycznej
C.określający maksymalną długość fali nośnej dla systemu pracującego w trybie
jednomodowym
D.określający minimalną długość fali…
…) systemu
D. wpływ zjawiska mieszania czterofalowego na systemy DWDM można ograniczyć poprzez
zapewnienie niezerowej wartości współczynnika dyspersji chromatycznej w całym zakresie
długości fal wykorzystywanych przez system
TEST ŚWIATŁOWODY
1. Parametr określany jako zakres dynamiki reflektometru (inaczej dynamika
pomiaru reflektometrycz):
a) to odstęp pomiędzy poziomem sygnału rozproszonego wstecznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz