Przenikalność magnetyczna - strona 9

Magnetyzm

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Andrzej Dutkowiak
 • Fizyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1029

przez element prądu I ds wynosi μ0 – przenikalność magnetyczna próżni μr – względna przenikalność magnetyczna...

Fizyka- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

/A - przenikalność magnetyczna próŜni r dl Cyrkulacja wektora indukcji magnetycznej B po dowolnej krzywej zamkniętej...

Błędy pomiarów i kinematyka

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Kinematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449

- przenikalność magnetyczna w próżni = 4Π 10 - 7N:A; μ -- przenikalność względna danego ośrodka . H - natężenie...

Ogólne informacje fizyka

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wiesław Jakubik
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2317

). Polaryzację opisuje wektor namagnesowania I, przy czym I=µ0χmH, gdzie: µ0 - przenikalność magnetyczna próżni...

Opis ciała stałego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

- względna przenikalność magnetyczna = B µ H 0 = 1+ M H B = µ µ H 0 r W zależności od wielkości i znaku...

Fizyka - Pole magnetyczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

o I w odl. r od przewodnika jest równe: B = (µ0\4Π ) I całka (uT x uR) \ r2 dl (6) µ0 - przenikalność...

Stopy tytanu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3374

i żarowytrzymałość, -duża przenikalność magnetyczna i rezystywność, -dobre właściwości wytrzymałościowe i plastyczne...

Materia skondensowana

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1904

wypadkowe pole o indukcji (35.1) Względną przenikalnością magnetyczną ośrodka r można na podstawie wzoru...