Fizyka - Pole magnetyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - Pole magnetyczne - strona 1 Fizyka - Pole magnetyczne - strona 2 Fizyka - Pole magnetyczne - strona 3

Fragment notatki:

FIZYKA   (W6 ) 1. Pole magnetyczne. F=q(v x B) (1) |c|=ab sin (a,b) Wzór (1) służy również do definicji jednostki natężenia pola magnetycznego [B] = [F] \ [q] [v] = Ns\Cm =  T SIłA POLA MAGNETYCZNEGO DZIAłAJĄCA NA PRĄD ELEKTRYCZNY  Rozważamy kawałek prostoliniowego przewodnika w którym przemieszczają się naładowane cząstkio  ład. q z pręd.V  z gęstością obj. n. Gęstość prądu jest wielkością, która określa liczbę naład. cząstek  przemieszczających się przez jednostkową objętość w jednostce czasu. l = V S = |V| V(jedn.) = V S = |V| j = n V q (2) j - gęstość prądu Wektor j jest wielkością charakterystyczną dla punktu wewnątrz przewodnika (jest to wielkość  mikroskopowa). Gdy rozkład prądu na dow. powierzchn. przekroju przewodnika jest stały, to gęstość  prądu jest zdefiniowana: j = I \ S (2) z (2)  ⇒ I = j S Korzystając z definicji strumienia pola wektorowego można powiedzieć, że natężenia prądu jest  sturmieniem wektora gęstości prądu. I = Σcałka pow. j dS  (3) I = Σcałka powierzchniowa j uNds ds = uNds |uN| = 1 j = uT j |uT| = 1 r = uR r |uR| = 1 Umieszczamy przewodnik z prądem w polu magnetycznym B. Siła z jaką pole B działa na jednostkę tego przewodnika : f = nq (v x B)  (4) Siła z jaką pole B działa na element objętości dV: dF = nq (v x B)dv (4a) Dla całej obj. przewodnika: F = całka pow. (j x B)dv (4b)   1. dV = Sdl   2. j = uT j    1 i 2  ⇒ (4b) F = całka pow. (j S) ( uT x B)dl F = I Lcałka pow. (uT x B)dl (5) Wzór (5) jest ważny dla przewodnika, w którym I = const. i j = const w całej objętości. Dla przewodnika prostoliniowego o L umieszczonego w stałym polu jednorodnym dla którego vT i B są  stałe: F = I (uT x B) całka pow. dl F = I L (uT x B) F = I L B sin (uT, B) F = B I L sin  θ 18 POLE MAGNETYCZNE WYTWORZONE PRZEZ OBWÓD Z PRĄDEM: Prawo Ampera - Laplace’a zapisana w oparciu o doświadczenia. Z doświadczenia wynika, że prąd  elektryczny wytwarza pole magnetyczne w przestrzeni otaczającej przewodnik. Pole B wytworzone przez przewodnik z prądem o I w odl. r od przewodnika jest równe: B = ( µ0\4Π ) I całka (uT x uR) \ r2 dl  (6) µ0 - przenikalność magnetyczna ośrodka uT - wektor jednostkowy ośrodka do j uR - wektor jednostkowy ośrodka do r Ponieważ prąd elektryczny jest ruchem ładunków, w związku z czym zgodnie z równaniem (6) pole  magnetyczne (oddziaływanie magn.) jest wytwarzane przez ładunki w ruchu, z doświadczalnego prawa  A.-L. wynika, że ładunek w ruchu wytwarza pole magnetyczne 

(…)

… od niego o r.
(2) ⇒(1)
q\r2 µR = 4Πε 0E
B = (µ0ε04Π\4Π) v x E (3)
c = 1\pierwiastek µ0ε0
B = 1\c2 (v x E) (3a)
Ze wzoru (3a) wynika, że pole magnetyczne wytworzone przez ładunek q jest ≈ c2 razy mniejsze, niż
pole elektryczne.
SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA I SIŁA MAGNETOMOTORYCZNA:
1) całka pow. E dl = 0
E = F\q
całka pow. E dl ≠ 0 ⇒muszą być przyłożone zewnętrzne siły elektromotorycznej
całka pow. E dl = VE
B…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz