Przenikalność elektryczna - strona 7

Prawo Gaussa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1708

, a ε0 jest przenikalnością elektryczną próżni. Biorąc pod uwagę poznane definicje strumienia prawo...

Prawo Gaussa cz. 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

, a ε0 jest przenikalnością elektryczną próżni. Biorąc pod uwagę poznane definicje strumienia prawo...

Pytania na egzamin 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

- prędkość światła w ośrodku; r , r - względne przenikalności: elektryczna i magnetyczna ośrodka...

Siła elektrostatyczna

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1449

ładunków q1 i q2 (18.1) gdzie stała . Współczynnik ε0 = 8.854·10-12 C2/(Nm2) nosi nazwę przenikalności...

Obliczanie współczynnika refrakcji atmosferycznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bolesław Targosz
 • Elektroniczne techniki pomiarowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

gdzie:  – przenikalność elektryczna i magnetyczna próżni o, o  – względne przenikalności ośrodka t, t c – prędkość fali...