Pryncypat - strona 18

Najem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

pryncypatu mandatariusze zaczynają domagać się honorarium jednak potem wymóg bezpłatności przywrócił na nowo...

Doktryny polityczno-prawne (wykłady)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Lech Dubel
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4466

. - praktyka Pogl. - pogląd Prow. - prowincja Prync. - pryncypat Rz. - Rzym,rząd Ren. - renesans Ref. - reforma...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1834

. republika - od 509 r. p.n.e. do 27 r. p.n.e. wczesna - do IV w p.n.e. późna - od IV w p.n.e. pryncypat...

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

, dzieli się okresy czasu na: królewski, republiki, pryncypatu i dominatu. Pierwsza faza rozwoju rozciąga...

Podstawowe elementy prawa europejskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

- extra commercium; okres pryncypatu - pojęcie fiskusa przyczyniło się do rozróżnienia dwu sfer własności...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1848

n.e.) okres pryncypatu, od Oktawiana okres cesarski (27 n.e. - 284 n.e.) okres dominatu (284 - 476...

Kontynenty

 • Kadry dla Europy
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3815

- inaczej w pryncypacie i dominacie jako źródło prawa rzymskiego. To właśnie prawu rzymskiemu zawdzięczamy...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4718

, dziś jak i tego, które właśnie powstaje.(np. „prawo rzymskie okresu pryncypatu” , „prawie energetycznym”, „polskim prawie karnym”). Prawo...