Producent rolny - strona 14

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1939

ceny tych dóbr. W takiej sytuacji okazuje się, że producenci rolni farmerzy i plantatorzy...

Feromony- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

możliwości wykorzystania tych związków. Należy również przekonać producentów rolnych do zalet feromonów...

Zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych...

Socjologia - materiały

 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2128

jako producent rolny. Zróżnicowanie w kręgu rolników ze względu na gospodarstwo i to jak uprawiają ziemię...

Podręcznik Integracji Europejskiej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

  III Młodzie owe Warsztaty Rolnictwo Uni  Europejskiej  Podr cznik Integracji Europejskiej  Parlament Młodzie y  Przemy l 2002    Autorzy: Beata Bryk, Robert Kazimir, Mariusz Kwiatkowski, Edyta Łuków  Projekt okładki, redakcja techniczna: Mariusz Kwiatkowski  Korekta: Robert Kazimir  ©  Copyright ...

Historia gospodarcza-Broński

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 5306

biuro sprzedaży - głównie producenci rolni. •Trust - stworzenie wspólnego zarządu, zarządu fachowców...

Podstawy nauki o finansach

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2142

na potrzeby grupy producentów rolnych Przedmiot opodatkowania: powierzchnia gruntów i budynków wartość bieżąca...

Zalesianie gruntów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

, a więc i bardziej opłacalne, na glebach średniej i dobrej jakości, jest zrozumiałe, że zainteresowanie producentów rolnych...

Test z prawa gospodarczego oraz opracowanie spółek handlowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Miś
 • Prawo handlowe
Pobrań: 3339
Wyświetleń: 7112

spółki: jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej. Charakterystyki spółek zawierają następujące informacje o spółkach: wspólnicy, osobowość prawna, cel działalności, zawarcie, forma i treść umowy, moment powstania, rejestracja, wy...