Procent składany - strona 8

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

, a dochodem dla tego, kto go pobiera. Rozróżnia się procent prosty i procent składany. Procent prosty...

Ocena finansowa przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Wyrażenie (1+r)t jest nazywane procentem składanym. Jego wartość w okresie początkowym wynosi 1 i wzrasta...

Zobowiązanie, świadczenie - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 630

(procent składany) -zakaz anatocyzmu nie odnosi się do 3 przypadków: gdy po powstaniu zaległości w płaceniu...

Kredyty i pożyczki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Leszek Jurdziak
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

procentu składanego (1+r)n, służącego do obliczenia wartości przyszłej (S) po n latach zainwestowanego...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

stopy procentowej. Informuje ona (ERSP) ile zyskaliśmy procentowo przy zastosowaniu procentu składanego...

Angielski słówka - Management

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Język angielski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

commercial bank bank handlowy commission prowizja compound / simple interest procent składany / zwykły credit...

Angielski słówka businessowe

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Język angielski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1344

interest procent składany / zwykły credit facilities możliwość zaciągnięcia kredytu credit facilities...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332

W jej treści pojawiają się takie zagadnienia jak: jak dzielimy aktywa, co to jest bilans, struktura aktywów bilansu, struktura pasywów bilansu, struktura sprawozdania finansowego, sporządzanie bilansu na potrzeby planistyczne, zysk netto, strata netto, kapitał własny, odpisy z zysku netto, przykład...