Prawo wekslowe - strona 6

Stopa dyskontowa

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1974

do dyskonta tylko weksle spełniające formalne wymogi prawa wekslowego[potrzebne źródło]. Dyskontowany weksel...

Rynek finansowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

(ich emisje i obrót reguluje Prawo wekslowe). Rodzaje weksli: własne i trasowane. Certyfikaty depozytowe...

Komisja kodyfikacyjna w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

projekt z małymi poprawieniami w 1926 roku. Projekty prawa wekslowego i czekowego opracowała sekcja prawa...

Weksle

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2422

zakazująca indosowania weksla, jeżeli wystawca nie życzy sobie, aby remitent przenosił prawa wekslowe...

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2114

-komercyjne) Podstawy prawne dotyczące emisji papierów wartościowych: 90 kilka procent papierów to prawo...

Zakres i systematyka prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

, b) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ( WYNALZCZCE ), 7) PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE ( PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH...