Prawo finansowe i gospodarcze - strona 692

Amerykanie de lux

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

, nie trzeba „zaprawiać się w cnocie”. Wystarczy podporządkować się obowiązującemu prawu. Dbanie o interesy własne stanowi...

Teoria Easterlina

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Demografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1561

gospodarcza. 3.Czynniki demograficzne : Zróżnicowanie rodności i umieralności na różnych obszarach, Migracje...

Zarządzanie - 43 pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4802

behawioralnych, które coraz głębiej i wszechstronniej określały prawa kierujące działaniem ludzi. Zmiana...

Własność lokali

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1225

prawa do lokali przekształcają się z mocy prawa w odrębną własność, chyba że nabywcą budynku...

Wykłady-prawo cywilne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mikołaj Ogrodowczyk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 931

Gospodarcze-Prywatne, zwane Prawem Handlowym. 7) Prawo na dobrach niematerialnych, zwane również Prawo...

Państwo- opracowanie definicji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 735

międzynarodowych Udziału w wymianie gospodarczej W wymiarze wewnętrznym: Prawo do ustalania ustroju i systemu...

Słuszność międzynarodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

) Przejawy funkcjonowania zasady słuszności w prawie międzynarodowym  26 1) międzynarodowe prawo gospodarcze...

Parlament Europejski-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

na wszystkich poziomach Umacnianie zarządzania gospodarczego po wprowadzeniu euro Zwalczanie oszustw finansowych i zbędnej...