Słuszność międzynarodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słuszność międzynarodowa  - strona 1 Słuszność międzynarodowa  - strona 2 Słuszność międzynarodowa  - strona 3

Fragment notatki:

SŁUSZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA -moralność międzynarodowa została wkomponowana w system norm prawa m-dowego w formie:
a) słuszności i sprawiedliwości
b) słuszności
c) sprawiedliwości
-istotne znaczenie mają 2 traktaty zawarte przez USA z Anglią (1794r.) oraz z Hiszpanią (1795r.), które wymieniają
słuszność ( an equity ) jako podstawę rozstrzygania sporów powstających przy wykonywaniu postanowień tych
traktatów
-słuszność pojawiła się również w rozstrzygnięciach sądów arbitrażowych
 orzeczenie w sprawie statku Hero (1895r.) - jeden z pierwszych wyroków opartych na zasadzie
„ justice, an equity and principation”  orzeczenie w sprawie parowca Orinoco (USA - Wenezuela) (1910r.) - orzeczenie oparte na zasadzie
słuszności i sprawiedliwości
-istotny wkład dla rozwoju zasady słuszności wniósł Doradczy Komitet Prawników
-został on powołany przez Ligę Narodów do opracowania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości
Międzynarodowej
-Doradczy Komitet Prawników uznał, że słuszność i sprawiedliwość m-dowa nie mogą być stosowane jako
wyłączna podstawa wyrokowania, ponieważ są one różnie pojmowane w poszczególnych systemach
prawnych
-słuszność powinna być jednak uznawana przy wyrokowaniu, ponieważ jest uznawana przez systemy prawne
-ostatecznie w art. 38 ust. 2 Statutu STSM znalazła się formuła ex aequo et bono 1) Orzeczenia związane z zasadą słuszności  słuszność stosowana jest wówczas, gdy:
a) sąd ma do czynienia ze skomplikowaną materią prawną
b) same przepisy prawa m-dowego, z różnych względów, odwołują się do słuszności m-dowej
-słuszność występuje w 2 wariantach:
a) słuszność pozostająca na zewnątrz - oparcie wyroku na zasadzie słuszności wymaga zgody państw, które
są stronami sporu ( ex aequo et bono )
b) słuszność jako integralna część prawa m-dowego, gdzie nie jest wymagana dla jej zastosowania zgoda
państw, które są stronami sporu
do najważniejszych orzeczeń opartych na zasadzie słuszności zaliczamy:
 orzeczenie w sprawie delimitacji obszarów szelfu kontynentalnego (Niemcy - Holandia i Dania) z 1969r.
 orzeczenie w sprawie rozgraniczenia obszarów delimitacji morskich (Libia - Tunezja) z 1982r.
 orzeczenie w sporze o delimitację obszarów morskich w Zatoce Maine (USA - Kanada) z 1984r.
 wyrok w sporze rozgraniczenie obszarów morskich (Libia - Malta) z 1985r.
 orzeczenie w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich między Grenlandią a wyspą Jana Mayena (Dania -
Norwegia) z 1993r.
 orzeczenie arbitrażowe o rozgraniczenie Kanału La Manche (Wielka Brytania - Francja)


(…)

… występuje tutaj jako np. słuszne ceny,
słuszne warunki handlu
2) Konwencja o prawie morza (1982r.) - rezultat 3 konferencji w sprawie prawa morza
-wprowadziła zasady:
a) pokojowego wykorzystywania mórz i oceanów
b) słusznego i efektywnego wykorzystania zasobów obszarów morskich
c) optymalnego wykorzystania zasobów żywych wyłącznej strefy ekonomicznej
-wprowadziła specjalne strefy ekonomiczne
… długu, a w
przypadku unii sukcesor powinien przejąć cały dług poprzedników
4) Konwencja w sprawie nieżeglownego wykorzystania cieków wodnych (1997r.) - przyjęła zasadę słusznego
i rozsądnego korzystania z cieku wodnego
5) Preambuła do IV Konwencji Haskiej (1907r.)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz