Prawo finansowe działy - strona 365

Francisco Suarez - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

i stworzenia Suarez dzieli byty na skończone i nieskończone lub stosuje inne, równorzędne podziały...

Kodeks pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE...

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Stankiewicz
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

. Na wejściach: toczy się na wielu rynkach (finansowy, produktów, informacji), a jej przedmiotem są zasoby...

Skład rady ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 9429

powierzone im przez premiera. Minister do kierowania swoim działem administracji państwowej wykorzystuje...

Opracowania - prawo konstytucyjne

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Mariusz Jagielski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3157

podzieliła się na 10 podkomisji. Każda zajmowała się innym działem. Najważniejsza była komisja redakcyjna...

Umowa najmu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2926

. 1 starosta warszawski prowadzi ewidencję gruntów i budynków. W prowadzonej ewidencji w dziale 01...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Pytania z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Kolokwium II semestr I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13...

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

finansowe jej wykonania. Art. 119. 1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 2. Prawo wnoszenia...