Prawo finansowe działy - strona 271

Polityka przestrzenna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Wiszniowski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

na terenie miast. Instrumenty polityki przestrzennej. Instrument - prawem dopuszczona metoda...

Budowa krok po kroku - poradnik

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3787

drugim wpisane są dane dotyczące właściciela i ewentualnego użytkownika wieczystego. Dział trzeci...

Opracowane pytania - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

, wchodzący w skład Rady Ministrów przewodniczący określonego w ustawie Komitetu, minister kierujący działem...

Parytet- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

komercyjnych : nadpłynność finansowa, gosp.domowe: oszczędności do banków. Nikt nie chciał brać kredytów...

Ustrój st

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

. Bierne prawo wyborcze Odp.: - patrz odp. na I oraz : kandydat do rady gminy, powiatu, sejmiku woj.-18...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Bilans Bilans jednostki gospodarczej stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe. Jest zestawieniem...

Motywowanie - funkcje zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Marketing personalny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

w danym przedsiębiorstwie jednostki organizacyjne (np. stanowiska, sekcje, wydziały, działy, piony...