Prawa dziecka - strona 3

Prawo rodzinne - Sądy rodzinne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. T. Justyński
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1169

oraz innym złym traktowaniem, a szczególna troska o prawa dzieci niepełnosprawnych -RPD jest niezależny...

Kuratela - omówienie

  • dr hab. Piotr Niczyporuk
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

także instytucję kuratora stworzoną dla ochrony praw dziecka poczętego lecz nie urodzonego lub też dla majątku...

Tabelka - Korczak

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2086

, prawo dziecka do opieki oraz odpowiedzialność społeczeństwa dorosłych za warunki życia dziecka...

Zakaz dyskryminacji

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623

jak mężczyznom. Konwencja o prawach dziecka: państwa będą respektowały i gwarantowały prawa dzieciom bez...