Prace społeczne - strona 15

Psychologia-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

, narzędzia pracy i środki komunikacji. Praca społeczna doprowadziła do powstania homo sapiens. Pojęcie...

Polska w Europie- skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukasz Zamęcki
  • Polska w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

2.Położenie Polski w Europie czekamy na tekst 3. Wschodni sąsiedzi Polski 1. Rosja a)charakterystyka demograficzna - 1993-2008 depopulacja (z 148,6 mln na początku 1993 do 142 mln w 2008), przyczyny: niska stopa urodzeń, względnie niska oczekiwana dalsza długość trwania życia (związana z niskim ...

PESTALOZZI Jan Henryk- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2940

Doświadczalna Ludowego komitetu Oświatowego teza: praca społeczno pedagogiczna da wówczas pożądane efekty...

Prawo o stowarzyszeniach - ustawa

  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1421

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy...

Pedagogika pracy- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2688

- związana z możliwością rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia w toku wykonywania pracy SPOŁECZNY...