Prąd literacki - strona 3

Granica

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

się też angielskiego i niemieckiego. Interesowały ją żywo aktualne prądy literackie i artystyczne, czytała...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...

Nauki pomocnicze historii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2975

epoki stylowej, prądu literackiego itp.) istotne jest ustalenie, jaki zasięg odbioru miał tekst i jaką...

Historia Literatury Rosyjskiej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4963

się o romantyzmie nie tylko jako o prądzie literackim, ale o epoce w kulturze europejskiej, która jak to epoka...