Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 98

Zasady działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

. Wpisane do rejestru przedsiębiorców następuje po przeprowadzeniu postępowania rejestrowego → orzeczenie...

Dowód z dokumentu i z zeznań świadków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

aby biegły brał udział w postępowaniu dowodowym -po sporządzeniu opinii biegły przedstawia ją sądowi -opinia...

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1757

w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) (art. 5 § 2 pkt 3). Akt administracyjny zaliczany...

Zamówienia publiczne

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

oświadczenia woli. Stwierdzenie nieważności umowy: •następuje w postępowaniu sądowym. Legitymację czynną...

Postępowania rozpoznawcze 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE (TRYB ZWYKŁY) Po czynnościach wstępnych sąd przystępuje do postępowania...

Środki egzekucyjne należności niepieniężnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

oraz w nich zażalenie w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a na to właśnie POSTANOWIENIE O NAŁOŻENIU...

Akt prawny i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

postępowania mają charakter powszechny. Pochodzą od organów spełniających funkcję ustawodawczą. W Polsce akty...