Środki egzekucyjne należności niepieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki egzekucyjne należności niepieniężnych - strona 1 Środki egzekucyjne należności niepieniężnych - strona 2 Środki egzekucyjne należności niepieniężnych - strona 3

Fragment notatki:

Środki egzekucyjne należności niepieniężnych Grzywna, w celu przymuszenia;
Wykonanie zastępcze;
Odebranie rzeczy ruchomej;
Odebranie nieruchomości, opuszczenie lokalu i innych pomieszczeń łącznie;
Przymus bezpośredni.
Ad. 1. GRZYWNA W CELU PRZYMUSZENIA Jak sama nazwa wskazuje grzywna w celu przymuszenia jest środkiem przymuszającym , bo środki egzekucyjne można podzielić na: Przymuszające;
Zaspokajające.
Jest ona środkiem przymuszającym, dlatego że nie prowadzi do bezpośredniego zaspokojenia, tylko ewentualnie, jeżeli już to pośrednio prowadzi do zaspokojenia. Grzywna to nie jest kara, w tym znaczeniu, że ona może być wielokrotnie stosowana i nie wyklucza ukarania. Np. ukaranie grzywną za wykroczenie, to wtedy byłaby kara z kodeksu wykroczeń. Wymiar grzywny, w orzecznictwie się tak przyjęło, że on powinien być uzależniony od skuteczności , celowości , czyli znowu powinien być ważony, samo to zastosowanie środków.
Jak się odbywa zastosowanie tego środka?
Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu:
Odpis tytułu wykonawczego;
Postanowienie o nałożeniu grzywny. To postanowienie powinno zawierać:
Wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. A ponieważ przede wszystkim tak na dobrą sprawę to nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego środka przymuszenia, więc zarazem w tym postanowieniu jest jeszcze odesłanie do wykonania całego obowiązku, który jest zamieszczony w tytule wykonawczym.
Zobowiązany może zgłaszać zarzuty oraz w nich zażalenie w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego , a na to właśnie POSTANOWIENIE O NAŁOŻENIU GRZYWNY przysługuje zażalenie.
Ustawodawca przewidział jeszcze taką możliwość, ale tylko na wniosek zobowiązanego , który wykonał już obowiązek, ZWRÓCENIA TAKIEJ GRZYWNY UISZCZONEJ w całości lub w części. Jeżeli taki wniosek zostałby złożony, to o zwrocie grzywny orzeka organ egzekucyjny wydający postanowienie.
Ad. 2. WYKONANIE ZASTĘPCZE Jest to środek typowo zaspokajający i polega na zleceniu innej osobie wykonania za niego czynności na koszt zobowiązanego . Jak to się odbywa?
W celu zastosowania tego wykonania zastępczego organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu:
Odpis tytułu wykonawczego;
Postanowienie o tym, że ten obowiązek objęty tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego (dlatego zastępcza) na jego koszt i na jego niebezpieczeństwo.


(…)

… prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o zastosowaniu odebrania rzeczy.
Takie odebranie może być czasowe, czyli w celu wykonania innego środka egzekucyjnego, jeżeli chodzi np. o dokumentację (dokumentacja sama w sobie nie jest nikomu potrzebna, ale odbieramy dokumentację, dokonujemy wykonania zastępczego w postaci rozbiórki i zwracamy te dokumentację).
Ad.4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz