Postępowanie administracyjne - wykonanie zastępcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykonanie zastępcze - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykonanie zastępcze - strona 2

Fragment notatki:

WYKONANIE ZASTĘPCZE Zakres stosowania wykonania zastępczego Wykonanie zastępcze jako środek egzekucyjny obowiązków o charakterze niepieniężnym stosuje się gdy egzekucja dotyczy obowiązku polegającego na wykonaniu czynności , ale tylko tych mogących być wykonane za zobowiązanego przez inną osobę (nie mogą mieć charakteru osobistego). np. rozebranie budynku Tryb zastosowania wykonania zastępczego Zastosowanie wykonania zastępczego następuje w wyniku doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego oraz postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego .
Wykonawcę organ może wyznaczyć w postanowieniu lub miesiąc później.
Organ może wezwać do wpłacenia zaliczki na koszt wykonania zastępczego, która może być zaliczona na poczet zobowiązania.
Organ powinien określić kwotę pieniężną oraz termin .
Organ poucza o konsekwencjach niewykonania obowiązku.
W formie postanowienia organ może zażądać dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków przewozowych niezbędnych dla wykonania zastępczego.
Zaliczki oraz dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków przewozowych organ może żądać także na pozostałym toku postępowania egzekucyjnego w formie postanowienia na które służy zażalenie.
W drodze egzekucji między zobowiązanym a organem powstaje stosunek administracyjno - prawny.
Między wykonawcą a organem powstaje stosunek cywilno - prawny. Zwykle dzieje się to poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną przed organem i wykonawcą.
Między wykonawcą a organem również powstaje stosunek cywilnoprawny.
Odpowiedzialność wykonawcy wobec zobowiązanego opiera się na kryteriach:
rzetelności - rzetelne wykonanie robót
celowości - celowe zużycie dostarczanych przez zobowiązanego materiałów
prawidłowości - prawidłowe korzystanie ze środków transportowych zobowiązanego
zobowiązany ma prawo wglądu w czynności wykonawcy w celu realizacji ewentualnych roszczeń oraz składania wniosków w celu podejmowanych przez wykonawcę czynności, których rozpatrzenie zależy od woli organu
Zakończenie wykonania zastępczego powoduje obowiązki po stronie:
organu egzekucyjnego
zawiadomienie zobowiązanego o zakończeniu czynności egzekucyjnych oraz że obowiązek został przymusowo wykonany
ustalenie kosztów wykonania zastępczego uwzględniającego wpłaty i ściągnięcia zaliczek - wykaz doręcza się zobowiązanemu
wezwanie i ustalenie terminu wpłaty na pokrycie kosztów wykonania
pouczenie o możliwości ściągnięcia w trybie egzekucji
zobowiązany
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz