Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 61

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Tekst jednolity z dnia 15.09.2000 r., weszła...

Pojęcie aktu administracyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1610

, organ administracji może działać również z urzędu Postępowanie administracyjne...

Wykład - prokuratura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia...

Kpk 2009/2010

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu...

Funkcje prezydenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

to odpowiednik zdolności prawnej, na gruncie prawa cywilnego, to możność bycia stroną w postępowaniu sądowym...

Choroba zawodowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889

się w postępowanie sądowe, którego wynik jest nieprzewidywalny. Metoda klauzuli generalnej - spotykana...