Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 52

Wymiar sprawiedliwości w Polsce

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • mgr Witold Hernik
  • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

. Postępowanie sądowe jest przynajmniej dwuinstancyjne. Podstawy prawne Naczelnymi ustawami, które normują ustrój...

Decyzja administracyjna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw...

Prawo egzekucyjne

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1547

ich wnoszenia. a) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego...