Nadzór administracyjny nad działalnością komornika sądowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór administracyjny nad działalnością komornika sądowego - strona 1

Fragment notatki:

NADZÓR ADMINISTRACYJNY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KOMORNIKA SĄDOWEGO sprawowany nad działalnością komornika jako funkcjonariusza publicznego, o którym mowa w art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji posiłkuje się kk dla określenia jego statusu karnoprawnego; nie jest organem wymiaru sprawiedliwości a jedynie pomocniczym, nie jest urzędnikiem państwowym
Wykonują ją :
PREZES SĄDU REJONOWEGO
Ocena szybkości, sprawności i rzetelności postępowania komornika poprzez badanie konkretnych akt w konkretnych sprawach
Kontrola prawidłowości prowadzonej biurowości i rachunkowości kancelarii komornika Kultura pracy komornika
Nie może wydawać żadnych postanowień zastrzeżonych dla nadzoru judykacyjnego zastrzeżonego dla sądu
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Nadzór administracyjny- zwierzchni nad działalnością komorników i samorządu zawodowego komorników
Nie może wykraczać w dziedziny zastrzeżone dla nadzoru judykacyjnego sądu rejonowego
KRAJOWA RADA KOMORNICZA
Nadzór administracyjny, z mocy art. 65 ust. 1 ustawy
Jest niezależny od nadzoru prezesa sądu i ministra sprawiedliwości
Jest to organ samorządu zawodowego komorników
Rzetelność, terminowość, skuteczność, Nie powinien obejmować dziedzin zastrzeżonych dla prezesa sądu i Ministra Sprawiedliwości Art. 65.  1. Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. 2. Krajowa Rada Komornicza wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu 3 lat. 3. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego. 4. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz