Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 43

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

, jeżeli I instancją był Sąd Okręgowy. W postępowaniu sądowo-administracyjnym Naczelny Sąd Administracyjny. Skarga...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2037

(ale on tu jest organem), a w postępowaniu sądowym więcej uprawnień ma oskarżony. Strony spierają się o przedmiot procesu...

Pytanie z odp. 2

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

po otwarciu przewodu sądowego, mimo że oznacza nieprzestępność czynu. Umorzenie postępowania na omawianej...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

przed TK: nawiązuje do postępowania sądowego, w sprawach nieuregulowanych stosuje się kpc; składy: 3...

Doręczenie szczególne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

jej nieważność. 3) wyłączenie z postępowania pracownika organu, czy biegłego. DOWÓD...

System organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2590

nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, 4) pracy (sąd pracy) - do spraw...