Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 52

Właściwości sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

w postępowaniu sądowym Kryteria podziału: rodzaj czynności procesowych, rodzaj spraw, zasięg terytorialny...

Postępowanie odrębne w procesie cywilnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Postępowanie odrębne w procesie cywilnym
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5726

I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy: o Zdolność procesową i sądową...

Pytanie z odp. 1

Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

dodatkowymi kosztami postępowania Ogół uprawnień do stosowania środków wymuszających zachowanie porządku...

Pytanie z odp. 7

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

dodatkowymi kosztami postępowania Ogół uprawnień do stosowania środków wymuszających zachowanie porządku...

Wykład - prawoznastwo - KPK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

na niego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków...

Zakres stosowania egzekucji w admnistracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

to czynimy to w drodze postępowania administracyjnego np. o stwierdzenie nieważności, albo o wznowienie...