Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 29

Pojęcie wierzyciela-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

postępowania egzekucyjnego. Wg art.5 pea. Wierzycielem jest: gdy obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia...

Powództwa przciwegzekucyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym, mimo że mogła je powołać...

Udział prokuratora w postępowaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

wszczęcia postępowania administracyjnego w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem - żądanie...

Wszczęcie postępowania pomocniczego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2842

Wszczęcie Postępowanie o odtworzenie akt wszczynane jest art. 717 par. 1 kpc: na wniosek z urzędu...