Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 16

Środki odwoławcze

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Sądownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków...

Umorzenie post. egzekucyjnego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Umorzenie post. Egzekucyjnego Postępowanie egzekucyjne umarza się: jeżeli obowiązek...