Poręczenie majątkowe - strona 4

POSTEPOWANIE KARNE PROCESOWE - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1785

zobowiązania. Od poręczenia majątkowego należy odróżnić kaucje jako środek zastępczy tymczasowego aresztowania...

Sciagi

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

, NBP i inne państwowe osoby prawne ,zaciągania pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń majątkowych...

Sciagaa

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

, NBP i inne państwowe osoby prawne ,zaciągania pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń majątkowych...

Wykład - prawoznastwo - KPK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2006-10-12          USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r.    Kodeks postępowania karnego      DZIAŁ I  Przepisy wstępne      Art. 1.   Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według  przepisów niniejszego kodeksu.    Art. 2.  § 1. Przepisy nin...

Prawo karne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo karne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1981

, w szczególności w sytuacji gdy groził popełnieniem takiego przestępstwa b) Środki nieizolacyjne: - poręczenie...

Postępowanie Karne i Procesowe - Strony procesowe

  • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2583

Omawia takie zagadnienia jak: Przedmiot procesu karnego, Zasady procesu karnego, Przesłanki procesu karnego, Sądy, Strony procesowe, organizacja i zasady działalności prokuratury, pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy i prywatny, Powód cywilny/proces adhezyjny, Oskarżony. Ponadto omawia tematy: Obroń...

Proces Karny - wykłady

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: zasady procesu karnego, przesłanki procesu karnego, sądy, wyłączenie sędziego, oskarżyciel, organizacja i zasady działalności prokuratury, oskarżyciel posiłkowy, oskarżony, obrońcy i pełnomocnicy. Ponadto są w niej poruszone takie zagadnieni...