Pompa obiegowa - strona 4

note /search

Obliczenia cieplne budynków - moduły

  • Politechnika Warszawska
  • Budownictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

1        ArCADia-TERMO        2    1 SPIS TREŚCI      3      1    Spis treści  2   2    Wprowadzenie  7   3    Zakres merytoryczny  9   3.1  Zakres merytoryczny obliczeń cieplnych  10  3.2  Zakres merytoryczny audytu  11  3.2.1   Stosowane definicje  11  3.2.2   Wymagane przez Rozporządzenie elem...

Układ regulacji-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy automatyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

temperatury w pomieszczeniu poprzez: 1-stopniowy palnik, • sterowanie pompą obiegową c.o., • szybkie obniżenie...

Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra

  • Politechnika Warszawska
  • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

  Rozporz ą dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć   budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip...