Polska w Unii Europejskiej - strona 161

Europejska Karta Społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA - CHARAKTER PRAWNY POSTANOWIEŃ, ZAKRES REGULACJI EUROPEJSKA KARTA...

Ekonomika transportu - test 24

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

. Do struktur UE należy: a). Bank Światowy, b). Bank Unii Europejskiej, c). Europejski Bank Inwestycyjny, d...

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii...

Procesy integracyjne w Europie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2975

od Wspólnot Europejskich (ustalono fundusz PHARE dla Polski i Węgier pierwotnie) - wzajemna liberalizacja...

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

członkowskim Unii Europejskiej, lub c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy...

Polska w Europie- skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

Rzeczpospolitej na tle europejskim. Różnorodność etniczna Polski: etniczno- narodowa religijno kulturowa...

Formy debaty społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marta Smagacz-Poziemska
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

ta dowiodła też skuteczności działań na forum Unii Europejskiej. O ile wcześniej sporo osób z kręgów...