Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 43