Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 26

Analiza strategiczna TP S.A.

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3948

międzynarodowa Wzrost izolacji Polski na rynkach międzynarodowych -5 Spadek integracji z Unią Europejską -2...

Bilans, aktywa i pasywa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1715

(fundusze rezerwowe) Zysk (strata - wielkość ujemna) z lat ubiegłych Zysk (strata - wielkość ujemna) netto...

Wyjaśnienie pojęcia rachunkowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

i źródeł ich pochodzenia. Ujmuje ona jednocześnie całość kosztów i strat oraz całość dochodów i zysków...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

, zgodność ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski (w tym z wymaganiami Unii Europejskiej), akceptacja...

Zarządzanie płynnością firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

tego sprawozdania. Jednak dane z bilansu i rachunku zysków i strat nie dają pełnego obrazu kondycji firmy...

Analiza rynku piwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2191

jest również bardzo istotny w kontekście starań Polski o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. O zakresie i skali...