Polityka celna - strona 158

Wykład V z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

względnych cen Gdy kraje posługują się tą samą walutą Ekspansywna polityka pieniężna w kraju B powoduje...

Expose Sikorskigo- ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA Expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie 8...

Osąd polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1743

uprzedniej analizy terminów pojawiajacych się w twiedzeniach ( Np polityka, wpływ, rząd) nie będziemy...

Makroekonomia- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społeczno-gospodarczej Funkcje: fiskalna...

Runda Doha

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

, a co za tym idzie, obniżenie barier celnych i likwidacja subwencji eksportowych, stały się warunkami powodzenia...

Rada - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

celnej, polityki socjalnej, ochrony środowiska, zawierania umów międzynarodowych…); PODSTAWA PRAWNA Art...

KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

mnoŜnikowego jest typowym narzędziem oceny wpływu polityk na poziom PKB Realny efekt mnoŜnikowy współcześnie...

Kontrola - etapy działania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jerzy Rybicki
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

zadań. KONTROLA PRZEZ WYTYCZNE, POLITYKI I PROCEDURY Opracowanie procedur, wytycznych i polityk...