Polikondensacja - strona 2

Podział tworzyw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

- polikondensacji (wyjaśnienie pojęcia w dalszej części sprawozdania). duroplasty - grupa tworzyw polimerowych...

Zagadnienia na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Szkło
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

→hydroliza→polikondensacja→suszenie • ze stanu gazowego: CVD, SiCl4 → rozkład wysokotemp. →dysocjacja...

Tworzywa sztuczne (wykład 11) sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

czynników fizycznych. Nie następuje wydzielanie żadnych substancji ubocznych. b) polikondensacja- łączenie...

Włókna i ich rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Włókiennictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3108

; polichlorowinylowe; polipropylenowe; poliolefinowe; polifluoroetylenowe) Polikondensacja – zachodzi gdy różne...

Biopolimery 2011- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
 • Podstawy chemii polimerów i biopolimerów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2317

pierścienia (jonowa, koordynacyjna) - polikondensacja (w stopie, w stanie stałym) - modyfikacja na drodze...

Rozpowszechnienie minerałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

] Tetraedr [SiO Rozmaitość struktur krzemianowych 1. Polikondensacja wiązań Si-O – róŜna liczba tetraedrów...